Categories

Archive

Pomôžte Vašimi 2%

Milí skauti, rodičia a naši priaznivci, ďakujeme za doterajšiu podporu vo forme 2% percent. Aj vďaka tejto podpore sme mohli realizovať čarovný program pre našich členov.…skutočnosti posledných dní nám však ukázali, že sú medzi nami ľudia, ktorým by sa 2% Read more ›

Skautské Vianoce 2019

Jedného dňa v rámci adventu sme išli na trojdňovku na skautské Vianoce. Rozhodli sme sa prežiť vianočnú atmosféru so svojimi priateľmi ako jeden zbor. Asi o 16:00 sme sa stretli na Hlavnej stanici v Bratislave. Odtiaľ sme išli vlakom smerom do Pezinka. Read more ›

13zbor.sk
13zbor.sk