13. zbor Bratislava – Petržalka

Náš zbor tvorí približne 50 detí a mladých ľudí, ktorí chcú tráviť svoj voľný čas zaujímavo a efektívne. Ako skauti máme možnosť neustále sa zdokonalovať a rásť v zrelšie osobnosti, stále sa snažíme byť lepšími, ale pri tom všetkom sa vieme aj dobre zabávať. Stretávame sa každý týždeň na spoločných družinovkách v našej klubovni. Naša práca je plná rôznych praktických činností, pri ktorých hlavne pomocou hry dávame príklad deťom. V hre totiž môžeme nastoliť rôzne navodené situácie, v ktorých testujeme spoľahlivosť, súdržnosť, čestnosť, obetavosť, ochotu pomôcť druhému v núdzi a mnoho iných vlastností. Na družinovkách počas roka sa deti vzdelávajú v skautskej zručnosti – napríklad v šifrovaní, práci s mapou, prvej pomoci, poznávaní drevín, súhvezdí…snažíme sa ich naučit všetko, aby dokázali obstáť a prežiť v prírode, ktorá je našou druhou matkou, ale aj byť plnohodnotnými osobnosťami. Okrem toho cez víkendy chodíme na jednodňové výpravy do okolitej prírody, na víkendovky do chaty či pod holé nebo, spolupracujeme aj na obnove hradu Korlátka, v zime chodíme na bežky. Najúspešnejšou a najväčšou akciou roka je určite letný dvojtýždenný tábor. Táboríme uprostred hôr pod indiánskymi stanmi, kde sme odkázaní sami na seba a svoje schopnosti.

zborova_nasivka