Archives

Categories

Foto výlet

Bolo skoré víkendové ráno a obloha a stromy si začali šepkať čo sa deje. A dialo sa to že skauti zo 17. oddielu Indiáni z lesa sa chystali na výlet do Malých Karpát. O 08:20 sme sa stretli pred klubovňou Read more ›

13zbor.sk
13zbor.sk