Darujte nám 2% z dane

Milí skauti, rodičia, naši priaznivci a priatelia zboru, ďakujeme za Vašu podporu vo forme 2% za uplynulý rok. Pomohli nám vytvoriť ešte kvalitnejší program pre našich členov v podobe výletov, víkendoviek, letného tábora ako aj pravidelných stretnutí. Zároveň sme mohli Read more ›

Darujte 2% pre Trinástku

Milí skauti, rodičia, naši priaznivci a priatelia zboru, ďakujeme za Vašu podporu vo forme 2% za uplynulý rok. Pomohli nám vytvoriť ešte kvalitnejší program pre našich členov v podobe výletov, víkendoviek, letného tábora ako aj pravidelných stretnutí. Zároveň sme mohli Read more ›

Pomôžte Vašimi 2%

Milí skauti, rodičia a naši priaznivci, ďakujeme za doterajšiu podporu vo forme 2% percent. Aj vďaka tejto podpore sme mohli realizovať čarovný program pre našich členov.…skutočnosti posledných dní nám však ukázali, že sú medzi nami ľudia, ktorým by sa 2% Read more ›

13zbor.sk
13zbor.sk