Kontakty

Slovenský skauting, 13. zbor Bratislava – Petržalka
Vavilovova 1141/5, 851 01 Bratislava

info@13zbor.sk

IBAN: SK3183300000002302155146

Klubovňa:

Vedenie:

Vodkyňa zboru

Daniela Brunclíková – Kvapka
+421 944 263 955
vodca@13zbor.sk

Vodkyňa 23. oddielu skautov

Veronika Halušková – Veve
+421 915 658 970
veronika@13zbor.sk

Vodca 17. oddielu (rodinný skauting)

Pavol Náther – Tuti
+421 911 974 148
palonather@gmail.com