Kontakty

Slovenský skauting, 13. zbor Bratislava – Petržalka
Lachova 9, 851 03 Bratislava

info@13zbor.sk

IBAN: SK3183300000002302155146

Klubovňa:

Vedenie:

Vodkyňa zboru

Daniela Brunclíková – Kvapka
+421 944 263 955
daniela.brunclikova@gmail.com

Vodkyňa 23. oddielu skautov

Veronika Halušková – Veve
+421 915 658 970
veve.haluskova@gmail.com