Darujte nám 2% z dane

Milí skauti, rodičia, naši priaznivci a priatelia zboru,

ďakujeme za Vašu podporu vo forme 2% za uplynulý rok.

Pomohli nám vytvoriť ešte kvalitnejší program pre našich členov v podobe výletov, víkendoviek, letného tábora ako aj pravidelných stretnutí. Zároveň sme mohli mať ešte lepšie podmienky na prípravu a realizáciu našej činnosti.

Ak sa rozhodnete venovať nám Vaše 2%, budeme veľmi radi za prejavenú dôveru a podporu našej činnosti, ktorou kvalitný voľnočasový program pre našich členov – detí, mladých a dospelých dobrovoľníkov.

Vaša Trinástka ⚜️

Tlačivo vyhlásenia.


Ako na to?

Je to jednoduché. Tu nájdete návod ako postupovať, ak by ste potrebovali pomôcť, alebo mali akékoľvek otázky, napríklad ako použijeme darované peniaze, napíšte nám prosím na náš e-mail info@13zbor.sk.

Dôležité termíny

  • do 31. marca 2024 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami. Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2024 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

  • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  • Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  • Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Ďalšie informácie

  • Právnické osoby môžu poukázať iba 1%. Ak by ste nám chceli poukázať celé 2%, je to možné ak ste v roku 2023 venovali financie vo výške 0,5% z Vašich daní na verejnoprospešný účel.
  • Pokiaľ ste odpracovali minimálne 40 hodín dobrovoľníckych prác a máte o tom potvrdenie, nezabudnite ho priložiť k daňovému priznaniu, aby ste mohli darovať 3%.
  • Do daňového priznania stačí vyplniť tieto naše údaje o prijímateľovi:
Slovenský skauting, 13. zbor Bratislava – Petržalka
Vavilovova 5, 851 01 Bratislava
IČO: 31791212
Právna forma: Občianske združenie

Pridaj komentár