Pomôžte Vašimi 2%

Milí skauti, rodičia a naši priaznivci,

ďakujeme za doterajšiu podporu vo forme 2% percent. Aj vďaka tejto podpore sme mohli realizovať čarovný program pre našich členov.
…skutočnosti posledných dní nám však ukázali, že sú medzi nami ľudia, ktorým by sa 2% zišli ešte viac. Udalosti na Ukrajine sú pre nás novou realitou.
Skauti a skautky v spolupráci s viacerými humanitárnymi organizáciami aktívne pomáhajú nielen na východných hraniciach, ale aj na lokálnej úrovni – tam, kde treba.
Preto 2% odporúčame venovať niektorej z týchto organizácií.

Ak sa rozhodnete 2% darovať predsa len nám, budeme vďační za prejavenú dôveru.

Vaša Trinástka ⚜️

Tlačivo vyhlásenia.


Ako na to?

Je to jednoduché. Tu nájdete návod ako postupovať, ak by ste potrebovali pomôcť, alebo mali akékoľvek otázky, napríklad ako použijeme darované peniaze, napíšte nám prosím na náš e-mail info@13zbor.sk.

Dôležité termíny

  • do 31. marca 2022 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami. Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2022 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

  • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  • Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  • Najneskôr do 30. apríla 2022 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Ďalšie informácie

  • Právnické osoby môžu poukázať iba 1%. Ak by ste nám chceli poukázať celé 2%, je to možné ak ste v roku 2021 venovali financie vo výške 0,5% z Vašich daní na verejnoprospešný účel.
  • Pokiaľ ste odpracovali minimálne 40 hodín dobrovoľníckych prác a máte o tom potvrdenie, nezabudnite ho priložiť k daňovému priznaniu, aby ste mohli darovať 3%.
  • Do daňového priznania stačí vyplniť tieto naše údaje o prijímateľovi:
Slovenský skauting, 13.zbor Bratislava – Petržalka
Lachova 9, 851 03 Bratislava
IČO: 31791212
Právna forma: Občianske združenie

Pridaj komentár