Antonín Benjamín Svojsík

Antonín Benjamín Svojsík

Zakladateľ skautingu v Československu.

Narodil sa 5. septembra 1876 v Prahe na Smíchove. Ako trojročnému mu zomrel otec. Na Smíchove vychodil nižšie gymnázium. Učiteľský ústav ukončil v roku 1896 maturitou s vyznamenaním. Bol členom Sokola. V deväťtnástich rokoch sa stal náčelníkom jednotky Sokola v Slivenci, o štyri roky neskôr sa stal náčelníkom Jungmanovej župy. V roku 1901 začal vyučovať telocvik na reálnej škole v Žižkove. Spolu s priateľom Jánom Novákom precestoval Čechy, Moravu, Slovensko, Uhorsko, Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Balkán a Škandináviu. Bol členom učiteľského speváckeho kvarteta. So speváckym kvartetom bol na svetovom turné . Vystupovali v Amerike, Japonsku, Číne, Indii, a na Blízkom Východe. V roku 1911 išiel do Anglicka, kde sa zoznámil so skautingom.

Po návrate z Anglicka začal so svojím švagrom D. Stránským prekladať knihu Scouting for boys. Počas nasledujúceho školského roku rozbehol A. B. Svojsík skautskú družinu, ktorej členmi boli žiaci školy, kde A. B. Svojsík učil. Skauting mal u chlapcov úspech. V roku 1912 napísal knihy Český skaut a Základy junáctví. V lete roku 1912 A. B. Svojsík spolu s skautskou družinou uskutočnili prvý skautský tábor. Po tábore chodil po celej republike a prednášal o skautingu. 15. júna 1914 sa A. B. Svojsík stal vrchným vodcom Junáka. 7. júna 1919 bol zvolený do funkcie náčelníka Zväzu junákov – skautov republiky Československej. Napísal ďalšie príručky: Výchova občana republiky skautováním a Základové skautingu. V júli 1922 sa stal členom deväťčlenného svetového výboru Medzinárodného skautského bratstva. Spoluorganizoval prvý kurz pre vodcov v Československu pod názvom Lesná škola. V roku 1938 navštívil Sovietský zväz s cieľom zoznámiť sa s výchovou ruskej mládeže. Nakazil sa tam streptokokovou nákazou a 17. októbra 1938 zomiera.

Podľa knihy „Cestou k pramenům – historie skautingu v obrazech“ spracoval Tomáš Tkáčik

Comments are closed.