Robert Stephenson Smyth Baden-Powell

Robert Baden-Powell

Zakladateľ skautského hnutia.

Narodil sa 22. februára 1857 v dome Stanhope v Londýne v rodine profesora teológie a geometrie na Oxfordskej univerzite ako štvrtý syn. Od svojich rodičov dostal do vienka sklon k dobrodružstvu, pevnú vôľu, túžbu po diaľkach, sklon k umeniu a dobročinnosti. Keď mal tri roky zomrel mu otec. Vo svojich deviatich rokoch si spolu so svojimi troma bratmi postavil kajak. Plavili sa po Temži, sami si varili, v noci spávali v stanoch. O rok neskôr opravili starú jachtu a vydali sa na more. Ako trinásťročného ho prijali do jednej z najstarších škôl v Anglicku Charterhouse. Viac ako štúdium ho však zaujal školský park, kde rád pozoroval zvieratá. V deväťnástich rokoch urobil skúšky na vojenskú akadémiu v Sandhurste.

Po štúdiu bol pridelený k 13. jazdeckému pluku v indickom Lucknowe. Vo svojom voľnom čase sa venoval deťom britských dôstojníkov žijúcich v kasárňach. Po Indii a Afganistane ho služba priviedla do Južnej Afriky. V roku 1890 pracoval ako tajný agent na území dnešnej Juhoslávie, jeho úlohou bolo získať pláni vojenských pevností. V roku 1895 sa vrátil späť do Južnej Afriky, aby uzmieril dva znepriatelené domorodé kmene. V Británii spísal svoje bohaté skúsenosti do vojenskej príručky pre prieskumníkov Aids to Scouting.

V lete 1899 bol znovu vyslaný do Afriky. 217 dní bránil mesto Mafeking v Južnej Afrike pred útokmi potomkov holandských kolonistov. Mal k dispozícii 2000 vojakov. Útočníkov však bolo 9000. V máji 1900 prerazila britská armáda kruh obliehateľov. Počas obliehania bola potrebná každá pomoc.

Z osemnásťročných chlapcov vytvoril BP skupinu kadetov. Ich úlohou bolo roznášať poštu, zásoby, zbrane, muníciu a pomáhať raneným. Dostali príležitosť a osvedčili sa. Po obliehaní si uvedomil, ako v chlapcoch rástol pocit zodpovednosti, keď majú dôveru dospelých. Aj na týchto základoch vyrástlo skautské hnutie.

Po oslobodení mesta Mafeking sa BP stal národným hrdinom. Stal sa najmladším generálmajorom britskej armády. Jeho príručka Aids to Scouting sa stala veľmi populárna medzi chlapcami. Preto sa rozhodol napísať ďalšiu knihu, tentokrát určenú nie pre vojakov, ale pre chlapcov. BP dostal ďalšiu dôležitú úlohu, vybudovať jazdnú políciu v Južnej Afrike. Navrhol aj rovnošatu, ktorá sa neskôr uplatnila s malými zmenami aj pre skautov. Po splnení tejto úlohy bol poverený uskutočniť reorganizáciu celého britského jazdectva.

Na to aby BP mohol napísať knihu pre chlapcov potreboval získať praktické skúsenosti s výchovou chlapcov. Preto išiel v roku 1907 táboriť s dvadsiatimi chlapcami na ostrov Brownsea. A tak vznikol skauting. Po tábore napísal BP knihu Scouting for boys. BP odišiel z armády, aby sa mohol plne venovať skautingu.

Počas cesty okolo sveta, ktorú absolvoval v roku 1912, sa BP zoznámil s mladou ženou Olave Saint Clair Soames. Po návrate z cesty sa 30. októbra konala svadba. Z manželstva sa narodili tri deti: Peter ( 1913), Heather ( 1915 ), Betty (1917).

BP napísal knihu pre starších skautov Rovering to success a tým položil základ vzniku roveringu. V roku 1919 získali skauti pozemok so zámkom neďaleko Londýna. 8. septembra 1919 tu BP spolu s ďalšími skautmi organizuje prvý výcvik vodcov na svete, neskôr nazývaný lesná škola. V roku 1920 BP zorganizoval prvé celosvetové stretnutie skautov nazvané Jamboree v Londýne. Tak založil tradíciu, ktorá trvá dodnes.

V tom istom roku bol vymenovaný za svetového náčelníka skautov. Pri príležitosti konania tretieho Jamboree v roku 1929 bol Robert Baden Powell vymenovaný anglickým kráľom za Lorda z Gilwellu. 4. januára 1941 zomiera na svojej farme v Keni.

Podľa knihy „Cestou k pramenům – historie skautingu v obrazech“ spracoval Tomáš Tkáčik

Comments are closed.