Stretnutie rodičov a priaznivcov s vedením oddielov a zboru 14. 11.

V mene celého nášho zboru si Vás dovoľujem pozvať na stretnutie rodičov ratolestí našich oddielov a družín, ktoré sa uskutoční v pondelok 14.11.2005 o 18:00 v našej klubovni na Ambroseho 13. Program je uvedený nižšie, stretntuie má veľký význam hlavne pre rodičov nových členov, ktorí nás ešte nepoznajú, ale určite si tam svoje nájdu aj naši starí prívrženci. Tešíme sa na Vašu účasť!!! Ako prílohu tejto pozvánky Vám zasielame istý dotazník, ktorého funkciou je naša lepšia vzájomná informovanosť a spolupráca. Pozorne si ho preštudujte, podľa možností vyplňte a zašlite nám späť buď po svojich ďeťoch alebo na mailovú adresu 13zbor@skaut.org , odovzdajte alebo pošlite nám ho však ešte pred spomínaným rodičovským stretnutím a to najneskôr do nedeľe 6.11.2005!! Tento dotazník je pre nás veľmi dôležitý a zlepší komunikáciu medzi nami a Vami, rodičmi našich zverencov.
Máte tam tiež vysvetlené prečo a načo sa platia Zborové poplatky (ide o 400,-Sk ročne) a dokedy ich treba odovzdať.
Ďakujeme za vyplnenie a odoslanie alebo odovzdanie priamo na vyššie uvedenom stretnutí.

A tu je už spomínaný program stretnutia:

1. uvítanie, zoznámenie sa a predstavenie, zapísanie sa do prezenčnej listiny
2. zhodnotenie roka 2004/2005 a leta…fotky, kroniky a zhodnotenia vodcov jednotlivých oddielov
3. vyzbieranie dotazníkov resp.jeho rozdanie a komentár..
4. plán akcií a činnosti na rok 2005/2006…tábory, viacdňovky, spolupráca s inými skautami…
5. voľná diskusia o aktuálnych problémoch (rodičovský výlet)

Teší sa na Vás vedenie Trinástky

Dotazník si môžete stiahnuť tu.

Pridaj komentár