Minister školstva sa medzi skautmi cítil príjemne

Skautská hymna, vztyčovanie skautskej vlajky a pozdrav vítali 31. júla popoludní ministra školstva SR s manželkou v prekrásnom okolí Topoľčian, v letnom skautskom tábore Nemečky – Kulháň. Jeho organizátorom je 13. skautský zbor z bratislavskej Petržalky. Takmer 40 detí vymenilo na sedemnásť dní les šedivých panelákov za skutočnú zelenú horu, teplo detskej izby za stan tee – pee, mikrovlnky za prírodnú piecku, mamine dobroty za jedlo, ktoré si sami pripravia. Chutí im a chutilo aj ministrovi školstva Martinovi Froncovi. Mladí skauti mu rozprávali o živote v tábore, o bobríkoch, ktoré musia plniť, o bielom štíte. Priateľstvo, poslušnosť, pravdivosť, priamosť, pracovitosť, pripravenosť, príkladnosť – to sú len niektoré z princípov bieleho štítu, ktoré by si mal osvojiť každý prv, ako zloží skautský sľub. Keď si ich Martin Fronc prečítal na táborovej nástenke, s úsmevom poznamenal, že pri uchádzačoch o zamestnanie na ministerstve sa bude zaujímať, či majú biely štít. Skauti boli zvedaví aj prečo vstúpil do politiky. ,, Osemdesiaty deviaty rok,“ odpovedal stručne. Potom vysvetlil, že bol v štrajkovom výbore Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a postupne sa nabaľovali ďalšie aktivity, ktoré vyústili v roku 1988 do vstupu do vrcholovej politiky. Najprv v pozícii štátneho tajomníka, od roku 2002 vo funkcii ministra školstva.
Minister školstva bol v skautskom tábore po prvýkrát, sám skautom nebol. On mladým skautom daroval knihy o zručnostiach v prírode, o hrách v letných táboroch, ale aj rôzne pomôcky pre samostatný život v horách. Od skautov tiež dostal veľký dar – ich symbol – trojcípu hnedú šatku a ručne pletený turbanček, ktorý sa dáva na šatku . Tá svojou farbou symbolizuje zem a cípmi tri základné povinnosti – voči Bohu, voči blízkym a voči sebe. Skauti sedeli spolu s ministrom za stolom a na laviciach, ktoré sami vyrobili, rozprávali sa o skautingu, ale aj o práci ministra. Keď sa lúčili, podali si ľavú ruku – tak to robia skauti, zdravia sa rukou bližšou k srdcu.
,,Veľmi sa mi tu páči,“ povedal Martin Fronc pri rozlúčke. Veľkú zásluhu okrem krásnej prírody mali na tom skauti z 13. zboru Slovenského skautingu z bratislavskej Petržalky.

Eva Reiselová,
Tlačové oddelenie MŠ SR

Pridaj komentár